Jėzus Kristus

Jė́zus Kri̇̀stus Jùdas i̇̀šdavė žỹdų vyresnýbei Jė́zų Kri̇̀stų.

.

Look at other dictionaries:

  • Jézus — a m (ẹ̑) rel. 1. Kristus: v stiski je klical Jezusa 2. v medmetni rabi, z oslabljenim pomenom izraža a) začudenje, navdušenje: Jezus, kako je lepo; (ljubi) Jezus, ali je to mogoče b) strah, vznemirjenje, obup: o Jezus, kaj bo iz tega; Jezus… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Krístus — a m (ȋ) rel. 1. učlovečeni Bog: Kristus in apostoli; ko se je vrnil, je bil kakor Kristus bled, shujšan / Jezus Kristus ∙ star., pri štetju let v četrtem stoletju po Kristusu [po Kr.] našega štetja, po našem štetju // kip ali podoba, ki tega… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • žmogystė — žmogỹstė sf. (2) K.Būg(Kv), Š, P.Skar, NdŽ žr. žmogysta: 1. Staiga prieš mus pasirodė baisi juoda žmogystė J.Balč. O tas kuršis toks – iš šiaudų padirbs žmogỹstę Kl. An galo ana (merga) i vė persvertė žmogyste LMD(Klt). Aš esmu tikrai žmogus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžvalgyti — BŽ488, Š, DŽ, NdŽ, Sb; Q83, H161, R, MŽ214, D.Pošk, N, ŠT286 iter. 1 apžvelgti: 1. Yškiai (gruntaunai) apžvalgyti Q214. Apveizdžiu, apžvalgau SD220. Apžvalgau, apžiūriu R63. Jis apžval̃gė visą savo ūkį J. Todėl nusiųsk vienuntą, kuriam ištiki, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krížati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. mučiti in usmrtiti s pribijanjem, vezanjem na križ: križati upornike / bičati in križati Kristusa 2. nedov., rel. z gibom roke ali predmeta delati križ(e): križati otroke; starec se je začel pobožno križati / ekspr. kar… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • apžiebti — apžiẽbti, ia, àpžiebė tr. Š; R68, MŽ, MŽ90, N 1. apšviesti, padaryti matomą: Apžiẽbk bažnyčią su žiburiais J. Nes kaip saulė apžiebia debesis, teip garbė ir šviesybė dūšios padeivintos kūną, kurime gyvena, stebuklingai šviesumi ir švankumi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškryžiuoti — tr. 1. pritvirtinti prie lentos ar pagalio ištiestas rankas: Vilius Karalius su iškilmių uniforma, su balta lenta priešaky iškryžiuotas eina, dantimis grieždamas I.Simon. Ką nutverdavo sargas dvaro miške pinant vyžas, tą iškryžiuodavo rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratęsimas — pratęsìmas sm. (2); SD1141,142, Sut → pratęsti: 1. KŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ → pratęsti 5: Dabar tuojaus be pratęsimo sugrįžkime Viešpatiesp Dievop mūsų DP481. | refl.: Kunigai be jokio prasitęsimo puolė pri darbo I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taipo — 2 taipo prt. taip pat, irgi: Jėzus Kristus nenoprosnai nei kentėjo, nei numirė ant kryžiaus… Taipo Jis ir didžių naudų dėlei iš numirusių kėlėsi BPII12. Bet ponas norėjo jį taipo mušti liga VlnE215. Šitokius peržengtojus ne tiktai per rubežius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.